Info » Generalforsamling 2017
Rosendal Motion indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 20.00
i Rosendal Idrætsforum, i det store møde lokale i Café området.

Dagsorden ifølge vedtægter.

§ 9 Dagsorden

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelsen:
 
 1. 3 medlemmer (lige år)
 2. 4 medlemmer (ulige år)
På valg er: Jonas Hammershøj Olesen (modtager genvalg)
                Dan Bødker (modtager genvalg)
                Christian Jensen (modtager genvalg)
                Torben Sander Kusk-Galvind
 1. 2 suppleanter
På valg er: Betina B Bak (modtager genvalg)
                Ann Hagen Jakobsen

 
 1. Valg af revisor og revisor suppleant
På valg er: Lone Simonsen (modtager genvalg)
                Mikkel Pii (modtager genvalg)
 1. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Peter Jepsen

 
Rosendal Motion | Døstrupvej 23 | 9500 Hobro | Tlf.: 30704453 | rosendalmotion@outlook.dk