Info » Retningslinjer
 Retningslinjer
 
 1. Kun medlemmer af Rosendal motion eller personer, som er ifølge med instruktør eller bestyrelsesmedlem må opholde sig i centret.
 2. Unge under 15 år må ikke være i centret.
 3. Mit adgangskort er personligt og vises på forlangende. Ligeledes er det kun tilladt for instruktør og bestyrelsesmedlemmer at tage andre personer med i centret.
 4. Jeg viser hensyn til de øvrige medlemmer og foreningens instruktører. Anvisninger fra foreningens instruktører følger jeg altid.
 5. Der anvendes indendørs fodtøj og egnet træningstøj. Der trænes ikke i bar overkrop.
 6. Jeg rydder op efter mig selv. Sætter håndvægte og vægtskiver på plads efter brug, smider brugt papir m.v. i affaldspanden. Træningsudstyr aftørres og rengøres efter brug.
 7. Nødudgangen må kun anvendes i nødstilfælde.
 8. Rygning er forbudt i centret. Ligeledes må der ikke indtages alkoholiske drikke, euforiserende stoffer eller andre forbudte stoffer før, under og efter træning. Træning må endvidere ikke foregå i påvirket tilstand.
 9. Alle former for brug af doping er forbudt, ligesom det ikke er tilladt at møde op efter brug af doping. Alle former for brug af doping eller tilskyndelse hertil medfører øjeblikkelig bortvisning.
 10. Træning foregår på eget ansvar
 11. Mobiltelefoner skal være lydløse og samtaler foregår udenfor.
Overtrædelse af ovennævnte reglement kan medføre bortvisning, karantæne eller eksklusion.
Indbetalt kontingent refunderes ikke.

 
 
RM Fitness | Døstrupvej 23 | 9500 Hobro | Tlf.: 30704453 | rosendalmotion@outlook.dk